LAN TALDEA

Lan taldea, haurtzaroan espezializatutako profesional hauek osatzen dute:

  • Psikologo eta psikoterapeutak.
  • Logopedak.
  • Fisioterapeuta.
  • Psikomotrizista.
  • Gizarte langilea.
  • Administraria.